Władze


Pracami Związku kieruje siedmioosobowy Zarząd, wybrany przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Janusz SZOT - Prezes Zarządu
 • Andrzej GORAUS - Wiceprezes Zarządu
 • Agnieszka BORDZOŁ - Sekretarz Zarządu
 • dr Władysław BREJTA
 • Stanisław GAJEWSKI
 • dr Maciej JACKOWSKI

W skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Włodzimierz KARIO - Przewodniczący Komisji
 • Piotr ISKRZYCKI
 • Wojciech KRZYŻAK

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:

 • dr Jan KOMORNICKI (kieruje jego pracami)
 • Czesław SIKORA