Kontakt

Siedzibą Związku Hodowców Koni Huculskich jest Klikowa k/Tarnowa, adres do korespondencji:
Ul. Klikowska 304, 33-102 Tarnów
tel.: (14) 626 67 05
fax: (14) 626 63 02

Prezes Zarządu - Janusz SZOT
Iwkowa 586, 32-861 Iwkowa
tel.: (14) 684 44 40, (601) 96 88 17
e-mail:

Redaktor serwisu internetowego - Marian Mikołajewicz
Nielepice 196, 32-064 Rudawa
tel.: (12) 283 87 26, (661) 235 965
e-mail: