II Międzynarodowy Czempionat HIF

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że kwalifikacja koni rasy huculskiej (polskiej hodowli) do II MIędzynarodowego Czempionatu HIF (SO Klikowa, 11 - 12 sierpień 2007 r) odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń właścicieli, przesłanych bezpośrednio do PZHK (listownie, mailem, lub faxem), lub za pośrednictwem OZHK/WZHK.

Termin skladania zgłoszeń do PZHK upływa z dniem 18 lipca 2007 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane. Do zgłoszenia w formie pisemnej (wg załaczonego wzoru - pobierz) należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia konia (bonitacja, w tym ocena za typ, kariera wystawowa, kariera hodowlana itp.) Na podstawie przesłanych przez hodowców uzasadnień, Komisja Księgi Stadnej wybierze spośród zgłoszonych koni reprezentantów Polski na tym Czempionacie, o czym zainteresowani zostaną niezwłocznie poinformowani.

Do udziału w Czempionacie HIF można zgłaszać klacze, klacze ze źrebiętami oraz ogiery, zgodnie z następującymi klasami Czempionatu:

 • klasa I - źrebięta do 6 miesięcy przy matkach
 • klasa III - klacze 3 i 4-letnie
 • klasa IV - klacze 5-letnie i starsze
 • klasa VI - ogiery 3 i 4-letnie
 • klasa VII - ogiery 5-letnie i starsze

Konie młode w klasach II (klaczkiroczne i dwuletnie) oraz V (ogiery roczne i dwuletnie) zostały zakwalifokowane do Czempionatu HIF na podstawie wyników w Młodzieżowym Czempionacie w Klikowej:

 • Ogierki:
  • JORD (Puszkar - Jurata) 2006 , wł. J. Babiś (podkarpackie)
  • ORSO (Puszkar - Olga) 2006, wł. J. Babiś
  • ORKUS (Puszkar - Olszanica) 2006 wł. J. Babiś
  • BASZKIR (Płochacz - Brawa) 2006 wł. K. Myszka (małopolskie)
  • OFICER (Puszkar - Olszanica) 2005, wł. J. Babiś
  • BRYF (Puszkar - Secunda) 2005, wł. J. Babiś
  • BATMAN (Mesz - Betania) 2005, wł. T. Wrześniak (świętokrzyskie)
  • B-SMOK (Mesz - Surma) 2005, wł. T. Wrześniak
 • Klaczki:
  • BASSARA (Puszkar - Secunda) 2006, wł. J. Babiś
  • JASTARNIA (Rumianek, Jurata) 2006, wł. J. Gumuła (łódzkie)
  • ATRAKCJA (Otto - Aula) 2006, wł. I. Hłąd (śląskie)
  • RUMBA (Lansjer - Hroby XXI-76 Rumia) 2006, wł E.Goraus (małopl.)
  • OLIWKA (Len - Olsza) 2005, wł J. Gumuła
  • PEREŁKA (Rygor - Helga) 2005, wł. M. Fic (podkarpackie)
  • WISTULA-O (Lotnik - Wódka) 2005 w IZ Odrzechowa (podkarpackie)
  • AKACJA-W (Semen - Asturia) 2005, wł. W. Pelc (podkarpackie)

Wszystkich hodowców i właścicieli koni huculskich prosimy o pilne informowanie się nawzajem o możliwości uczestnictwa w Czempionacie oraz o terminie zgłoszeń.

Pobierz formularz zgłoszenia (PDF).