Spotkanie Komitetu Założycielskiego Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

W dniu 07 grudnia (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się II spotkanie Komitetu Założycielskiego Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego. Zebranie zostało zwołane przez Przewodniczącego Komitetu, Andrzeja JAGIEŁŁO. Wiodącym tematem będzie dyskusja nad projektem Statutu PZHKH, który powinien uwzględnić zamiar sfederowania się dotychczasowego Związku Hodowców Konia Huculskiego w ramach Polskiego Związku Hodowców Koni.