Wyniki I dnia Ogólnopolskiego Championatu Młodzieży Koni Huculskich w Klikowej

Na terenie PSO w Klikowej odbywa się VII Ogólnopolski Championat Młodzieży Koni Huculskich. Organizatorem imprezy jest Związek Hodowców Konia Huculskiego, przy współudziale Okręgowego (w Krakowie) oraz Polskiego Związku Hodowców Koni. W podstawowym konkursie, jakim był pokaz koni na płycie, brało udział ok. 60 koni. Oceny koni dokonywała Komisja Sędziowska w składzie: dr Iwona Wrona (IZ, Komisja Ksiąg Stadnych), Teresa Pracuch (Okręgowy ZHK w Krakowie), Marek Gibała (Okręgowy ZHK w Rzeszowie, Przewodniczący Komisji Ksiąg Stadnych), Andrzej Goraus (dyrektor PSO w Klikowej), Włodzimierz Kario (ZHKH). Przewodniczącym Komisji został p. Marek Gibała. Dokonano oceny koni w 4 kategoriach:

 1. Ogierki roczne.
  1. JORD (po Puszkar, Jurata) hod. i właść. J. Babiś                                               41,8 pkt.
  2. ORSO (po Puszkar, Olga) hod. i właść. J. Babiś                                                 41,6 pkt
  3. ORKUS (po Puszkar, Olszanica) hod. i właść. J. Babiś                                        38,4 pkt
  4. BASZKIR (po Płochacz, Brawa) hod. i właść. K. Myszka                                      37.6 pkt
 2. Ogierki 2-letnie.
  1. OFICER (po Puszkar, Olszanica) hod. i właść. J. Babiś                                       40,8 pkt
  2. LAND-O (po Ważniak, Lira) hod. i właść. ZH IZ Odrzechowa)                             40,2 pkt
  3. BRYF (po Puszkar, Secunda) hod. i właść. J. Babiś                                            39,0 pkt
  4. BATMAN (po Mesz, Betania) hod. i właść. T. Wrześniak                                       38,6 pkt
 3. Klaczki roczne.
  1. BASSARA (po Puszkar, Secunda) hod. i włść. J. Babiś                                       42,4 pkt
  2. JASTARNIA (po Rumianek, Jurata) hod. i właść. J. Gumuła                                41,4 pkt
  3. ATRAKCJA (po Otto, Aula) hod. i właść. I. Hłąd                                                 41.4 pkt
  4. RUMBA (po Lansjer, Hroby XXi-76 - Rumia) hod. i właść. E. Goraus                      40,8 pkt
 4. Klaczki 2-letnie.
  1. OLIWKA (po Len, Olsza) hod. i właść. J. Gumuła                                               42,6 pkt
  2. PEREŁKA (po Rygor, Helga) hod. i właść. M. Fic                                                42,4 pkt
  3. WISTULA-O (po Lotnik, Wódka) hod. i właść. ZD IZ Odrzechowa                       42,2 pkt
  4. Akacja-W hod. BPN Wołosate, właść. W. Pelc                                                     42,0 pkt

Zwycięzcy oraz zdobywcy II miejsc w poszczególnych klasach będą startować w niedzielnych konkursach wyboru Championa Ogierów i Championa Klaczy, natomiast po 4 konie najwyżej ocenione w poszczególnych klasach (wyszczególnienie powyżej) zakwalifikowały sie do Międzynarodowego Championatu Koni Rasy Huculskiej, jaki odbędzie sie równiez w Klikowej w dniach 11 - 12 sierpnia b.r.

Pierwsze refleksje z konkursu są następujące: w zdecydowanej większości, prezentowane na pokazie konie były znakomicie przygotowane. Odnosi się to w szczególności do klaczy 2-letnich, co znalazło swój wyraz w uzyskanych ocenach, gdzie aż 13 klaczy uzyskało noty powyżej 40 pkt! (w tym kasztanowate "Zorka-Tabun" oraz  "Wega", przy czym "Zorka" została wyrażnie za swoje umaszczenie ukarana odjęciem punktów za "typ" - dwie oceny 6 ). Do sprawy umaszczenia koni huculskich zapewne jeszcze nie raz powrócimy, natomiast w chwili obecnej należy przekazać serdeczne i zasłużone gratulacje zwycięzcom. Zwraca uwagę kolejny (po ubiegłorocznym) sukces potomków "PUSZKARA". W chwili obecnej potomstwo (szczególnie męskie) tego ogiera nie ma sobie równych. Bardzo dobre wyniki uzyskał również Józef Gumuła (Kółko Żabieckie woj. świętokrzyskie), którego klacze były wyjątkowej urody, jak również "rodzynek" wśród hodowców państwowych - Zakład Doświadczalny IZ w Odrzechowej. Zaskoczyła wszystkich nieobecność SKH w Gładyszowie (także BPN w Wołosatem oraz IZ w Zabierzowie), bowiem konie z tej hodowli odgrywały zawsze czołową rolę na pokazach i Championatach. Wyrazy uznania należy skierować pod adresem personelu pomocniczgo Komisji Sędziowskiej, dzięki któremu uzyskiwano natychmiastowe oceny i wyniki konkursów, co oczywiście ułatwiało obserwację pokazu.

Po zakończonych pokazach obyła się krótka prezentacja portalu internetowego www.koniehuculskie.pl, który w całości poświęcono tej rasie koni oraz regionowi Huculszczyzny. Po raz koleny należy stwierdzić, że przyjęcie tych informacji wśród hodowców oraz właścicieli koni huculskich było zaledwie "letnie". Budzi to zarówno zdumienie, jak i pewien niepokój, bowiem żaden portal internetowy, ani inny środek komunikacji elektronicznej nie będzie żywy, bez udziału "czytającej i zainteresowanej publiczności". Główną troską redakcji portalu staje się uzyskanie danych od hodowców, członków ZHKH, które pomogą zaprezentować ich wysiłek hodowlany oraz uzyskane sukcesy. Wydaje się, że organizowanie pokazów i spotkań w tej sprawie "przy okazji" innych wydarzeń Związku nie ma sensu i należy przeprowadzić oddzielne, tematyczne szkolenia przeznaczone dla osób rzeczywiście zainteresowanych promocją internetową. 

Ostatnim, z wielką radością realizowanym przez uczestników, wystawców oraz gości imprezy punktem I dnia pokazu, było spotkanie "przy ognisku". Krótkie przemówienia, smaczne jedzenie oraz jak zawsze znakomita atmosfera spotkania, zakończyły dzień pełen wrażeń i dobrze wykonanej pracy.