Rozród

Tematyka związana z rozrodem jest niezwykle ważna w odniesieniu do koni hodowlanych, w szczególności, jeśli ich populacja jest nieliczna lub rozproszona.