Utrzymanie i użytkowanie koni huculskich

Zapewnienie koniowi huculskiemu właściwych warunków życia zabezpiecza go przed szeregiem chorób i utrzymuje w dobrej kondycji. Oszczędza również hodowcy wielu kłopotów, zmartwień o zdrowie swojego pupila, a także niemałych wydatków. Rasa ta cieszy sie wprawdzie wyjątkowo dobrym zdrowiem i ma skromne wymagania żywieniowe. Należy jednak stoworzyć koniom huculskim odpowiednie warunki bytowania i użytkować nie narażając na schorzenia.

 • Chów bezstajenny

  autor: Marian Mikołajewicz
  Konie huculskie, hodowane we właściwych dla nich warunkach, wykazują znakomitą zdrowotność oraz odporność na warunki środowiskowe. 
 • Żywienie koni huculskich

  autor: Marian Mikołajewicz
  Konie huculskie nie są wybredne, jeśli chodzi o wyżywienie. Zadowalają się zarówno niewielkimi (w porównaniu do innych ras) ilościami pasz, jak i ich gorszą jakością. 
 • Organizacja bazy paszowej

  autor: Marian Mikołajewicz
  Jeśli hodowcy posiadają wystarczającą powierzchnię uprawną, żeby zaopatrywać się samodzielnie w paszę, powinni przeznaczyć ok. 1,0 ha owsa na całoroczne wyżywienie ziarnem dla 4 - 5 koni. 
 • Zakładanie trwałych użytków zielonych

  autor: Marian Mikołajewicz
  Najlepiej, z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania gruntów uprawnych, zakładać trwałe użytki zielone na terenach nie nadających się do uprawy płużnej (duże nachylenie stoków, niekorzystna konfiguracja pół, zakamienienie gruntów itp.). 
 • Użytkowanie koni huculskich

  autor: Marian Mikołajewicz
  Aby koń mógł być prawidłowo i bezpiecznie użytkowany, należy spełnić kilka podstawowych wymogów.