Ubezpieczenie zwierząt

Wiemy, że hodowane przez nas zwierzeta mogą wyrządzić szkody w mieniu innych osób. Własciciel zobowiązany jest do sprawowania właściwego nadzoru i podejmowania działań, które mają nie dopuścić do takich sytuacji. Mimo zachowania należytej staranności zdarzają się jednak wypadki, że na przykład konie uciekną i stratują uprawy sąsiada, powodując oczywiście szkodę. Na mocy odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego do naprawienia takiej szkody zobowiązany jest własciciel zwierzęcia. Dlatego warto ubezpieczyć się od takiego ryzyka.

Od lat istnieją przepisy regulujące obowiązkowe ubezpieczenie cywilne rolników, które obejmują równiez kwestie szkód wyrządzonych przez zwierzęta gospodarskie. Na rolnikach ciąży obowiązek takiego ubezpieczenia. Natomiast osoby hodujące zwierzęta w związku z prowadzoną działalnością (np. szkółki jeździeckie) i hodowcy zwierząt domowych nie mają już obowiązku zawierania takiej umowy ubezpieczenia. Powinni mieć jednak świadomość wysokiego prawdopodobieństwa wyrządzenia przez ich zwierzęta szkody i skorzystać z szerokiego wachlarza ofert działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych.