Życie dawniej i dziś

Huculi, pomijając ich najstarsze i nie do końca jasne dzieje, byli ludem pasterskim. Tworząc swoją oryginalną kulturę poddawali się wpływom wielu nacji przejmując niektóre obyczaje między innymi Wołochów, Cyganów i Węgrów. Do chwili obecnej zachowali wiele archaicznych obyczajów, będących świadectwem ich historii.

 •  
 • Ważne święta i obyczaje pasterskie

  autor: Marian Mikołajewicz
  Wraz z przyjęciem wiary prawosławnej Huculi zaczęli przestrzegać świąt wskazanych w chrześcijańskim kalendarzu, lecz często "doczepiali" do nich stare wierzenia i obyczaje. 
 • Życie współczesnych Hucułów

  autor: Marian Mikołajewicz
  Wiele z dawnych huculskich obyczajów nie przetrwało do dzisiaj. 
 • Dawni mieszkańcy Huculszczyzny

  autor: Marian Mikołajewicz
  Huculi przez stulecia zamieszkiwali góry, a do miejscowości położonych poniżej (z obydwóch stron Karpat) zapędzali się w celach wymiany handlowej oraz także wypraw zbójeckich.