Sztuka ludowa

Sztuka ludowa Hucułów stanowi swoisty fenomen, który doczekał się już wielu opracowań i uczonych rozpraw. Jest rzeczą wiadomą, że ludy pozostające długotrwałej izolacji przestrzennej, a do takich niewątpliwie należeli Huculi, tworzą odrębną, niekiedy zdumiewająco rozwiniętą kulturę. Huculi byli z jednej strony ludem chłonnym na wszelkie wpływy kulturalne, z drugiej zaś strony, potrafili te wpływy tak przekształcić, że nabierały cech całkowicie odrębnych, właściwych tylko ich regionowi. Nie ma takiej dziedziny sztuki ludowej, w której by to stwierdzenie nie znalazło uzasadnienia. Najbardziej uderzające w oczy przybyszów na te tereny, są bajeczne wprost stroje ludowe Hucułów. Inne wyroby sztuki huculskiej równiez posiadają swój niepowtarzalny styl.


 • Huculskie stroje ludowe

  autor: Marian Mikołajewicz
  Stroje ludowe Hucułów odróżniają się zdecydowanie bogactwem wzorów, kolorystyką i ornamentem od pozostałych grup górali karpackich, Bojków i Łemków. 
 • Huculska sztuka użytkowa

  autor: Marian Mikołajewicz
  Huculi próbowali przozdabiać i rzeźbić niemal każdy, najprostszy sprzęt domowy i gospodarski. 
 • Ceramika huculska

  autor: Marian Mikołajewicz
  Sztuka ludowa Hucułów stanowi swoisty fenomen, który doczekał się już wielu opracowań i uczonych rozpraw. Jest rzeczą wiadomą, że ludy pozostające długotrwałej izolacji przestrzennej, a do takich niewątpliwie należeli Huculi, tworzą odrębną, niekiedy 
 • Sztuka snycerska i ciesielska

  autor: Marian Mikołajewicz
  Snycerstwo, rzeźbę w drewnie oraz umiejętność inkrustacji drewnianych wyrobów Huculi podnieśli do wyżyn, niespotykanych u innych ludów.