Regiony

Współczesną Huculszczyznę, której granice nigdy nie były dokładnie określone, można podzielić na trzy główne regiony:
 • halicką (galicyjską)
 • bukowińską
 • zakarpacką (węgierską)

Regiony te opisaliśmy w odrębnych artykułach dotyczących każdego z nich.

Wymieniana w artykułach ilość wsi składających się na dany region może dać czytającemu fałszywe pojęcie o ich powierzchni. Wsie huculskie były bowiem tzw. samotnicami, gospodarstwa były od siebie bardzo oddalone, usadowione na pagórkach otaczających dolinę będącą jednocześnie centrum każdej wsi z budynkami użytkowanymi przez całą społeczność, takimi jak cerkiew, szkoła gospoda, urząd gminy i sklepy. Zbudowane w ten sposób wsie zajmowały ogromne powierzchnie.

 • Huculszczyzna halicka

  autor: Marian Mikołajewicz
  Huculszczyzna halicka, stanowiąca „jądro” Huculszczyzny, obejmowała tereny od rzek Łomnicy i Bystrzycy Sołotwińskiej na zachodzie 
 • Huculszczyzna bukowińska

  autor: Marian Mikołajewicz
  Huculszczyzna bukowińska graniczyła z halicką od zachodu w dolinie Białego Czeremoszu.  
 • Huculszczyzna zakarpacka

  autor: Marian Mikołajewicz
  Najmniejszą część Huculszczyzny stanowiło Zakarpacie.