Jamna

Jamna to wieś położona nad Prutem, w powiecie nadwórniańskim. Znana zarówno z cerkwi huculskiej początku XIX w, jak i z Kamienia Dobosza, głazu przykrywającego grób huculskiego watażki, lub jak chcą niektórzy, skrywającego jego skarby.