Berezów Niżny

Berezów Niżny to wieś położona na pogórzu pokuckim, niemal na północnej granicy Huculszczyzny, zamieszkała głównie przez „zhuculszczoną”, polską i ruską szlachtę zagrodową. Stąd wywodził się groźny watażka szlachecki, Łeś Berezowski, który w jednej ze swych wypraw zbójeckich zdobył wspólnie z Hryniem Kardaszem słynną twierdzę Kuropatwów w Pniowie. Również Ihnat Wysoczan, inny opryszek huculski mający podobno pod swymi rozkazami kilkanaście tysięcy hultajów, sporą ich część rekrutował właśnie z Berezowa.