Szybeny

W osadzie Szybeny położonej nad Czarnym Czeremoszem Huculi wybudowali klauzę, urządzenie służące do spiętrzania wód Czeremoszu, ułatwiające spław drewna tą groźną, górską rzeką. Spływ Czarnym Czeremoszem był wielką atrakcją turystyczną w latach międzywojennych i w okresie wcześniejszym. Przewyższał swą sławą i emocjami słynny spływ Dunajcem, który ma takie same korzenie.