Nadwórna

Nadwórna to miasto powiatowe położone nad Czarną Bystrzycą.Założone już w XVI w. Początkowo własność Potockich, później możnego rodu Kuropatwów. Nieopodal Nadwórnej znajdowała się jedna z najsilniejszych twierdz XVII wiecznych, w Pniowie, która broniła dróg i przełęczy w Gorganach a także dróg wiodących w doliny naddniestrzańskie. Nadwórna pozostawała poza północnym zasięgiem występowania Hucułów, jednak była przez nich odwiedzana w czasie łupieskich wypraw oraz w celu wymiany handlowej.

Niedaleko Nadwórnej, w kierunku zachodnim, istniała duża wieś, Maniawa, w pobliżu której zbudowano słynny Skit Maniawski, prawosławny monaster gromadzący uczonych mnichów, zwalczających cerkiew unicką. Monaster silnie oddziaływał na miejscową ludność, szczególnie w okresie porozbiorowym, dlatego cesarz Józef II nakazał jego zamknięcie. Wspaniała cerkiew z XVII w, wraz z dzwonem, przeniesiona ze Skitu do Nadwórnej, spłonęła w 1914 r, Starożytny ikonostas został przeniesiony najpierw do cerkwi w Bohorodczanach, a następnie do muzeum we Lwowie.