Kołomyja

Kołomyja to miasto powiatowe, uznawane za stolicę Pokucia. Mimo, że położone poza północnym zasięgiem Huculszczyzny, silnie z nią związane. Tu odbywały się jarmarki, na które licznie przybywali Huculi, tędy przebiegał szlak „wołowy”, prowadzący z Pokucia (słynne jarmarki „wołowe” w Obertynie) na Wołoszczyznę, tu zorganizowano w 1880 r słynną wystawę etnograficzną, wizytowaną przez cesarza Franciszka Józefa I. Miasto, założone na początku XIII w. prawdopodobnie przez Kolomana, króla Węgier, było kilkakrotnie niszczone przez najazdy Tatarów, Turków i Wołochów. Obecnie mieści się tutaj słynne muzeum etnograficzne, posiadające dużą kolekcję eksponatów kultury huculskiej. Nazwę tego miasta rozsławiły także słynne "kołomyjki", dynamiczne tańce huculskie, odbywane często po zakończonych targach i uroczystościach religijnych.