Bystrzec

Bystrzec to wieś położona nad potokiem o tej samej nazwie. W dolinie tego potoku, a także w sąsiedniej wsi Dzembronia, wyhodowano lokalny typ konia huculskiego, wyodrębniony przez E. Hackla jako „Bystrzec-Hucul”. W górnej części doliny znajdował się dawniej dom Stanisława Vincenza.