Burkut

Burkut to miejscowość położona nad górnym, Czarnym Czeremoszem, znana już w końcu XVII w. z niezwykle silnych, kwaśnych wód mineralnych. W końcu XIX w. było tu znane uzdrowisko, które popadło w ruinę w wyniku działań I wojny światowej Nazwa „burkut” pochodzi z jęz węgierskiego (bor - wino, kut - źródło), a w gwarze huculskiej oznaczała szczawy.