Krzyworównia

Krzyworównia to wieś huculska położona nad Czarnym Czeremoszem. Tutaj znajdował się dwór rodziny Przybyłowskich, z której pochodziła matka St. Vincenza. Tutaj również w początkach XVIII w wybudowano huculską cerkiew. Wieś ta była miejscem spotkań i wypoczynku wielu wybitnych pisarzy i etnografów (Iwan Franko, Łesia Ukrainka, Mychajło Kociubynskij). w Krzyworówni możemy podzwiać odrestaurowaną "grażdę", czyli zespół budynków mieszkalnych i gospodarczych, tworzących zamknięty dziedziniec, ogrodzony zadaszonym parkanem.