Delatyń

Delatyń to miasteczko w powiecie nadwórniańskim, odnotowane już w XIV w. Miejscowość letniskowa i uzdrowiskowa (słynne saliny delatyńskie). Wymieniane jako odwiedzane przez Hucułów, lecz już pod koniec XIX w. przez nich nie zamieszkałe.. Stąd, przez przełecz Jabłonicką prowadzono na początku IXI w. drogę do węgierskiego Korosmezo - Jasini.