Artykuły, uzupełnienia

Z korespondencji nadesłanej przez p. dr Katarzynę Kwiecinską wynika, że informacja o tym, iż matką ogiera Cukor Gurgul -5 (dziadka Jaśmina) była prymitywna klacz z rumuńskiej Huculszczyzny, nie jest prawdziwa. Informacja powyższa została zaczerpnięta z publikacji "Konie huculskie" E. Brzeski, K. Górska, M. Rudowski PWN W-wa 1988 r.

Pani K. Kwiecińska (Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie) znalazła informacje wskazujące, że matką Cukor Gurgula była 7 Zinka, urodzona w 1939 r w Turja Remety, pochodząca od klaczy 451-5 Goral 8 oraz ogiera 189 Hroby I-1. W czesko-słowackiej literaturze Cukor Gurgul-5 występował pod imieniem 632 Gurgul Cukor, stąd może przeoczenie jego właściwych przodków. Informacje źródłowe w w/w sprawie można znaleść w linku http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue2/art-10.html

Następną, uzupełniającą nasze dane informacją jest to, że klacz Czeremcha, założycielka rodziny żeńskiej klaczy huculskich, była maści siwej (o czym pisze tom I Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej). Jest to o tyle ważna informacja, że dotąd uparcie powiela się opinie, że na Huculszczyźnie nie było w ogóle koni huculskich o tym umaszczeniu! Autorka informacji podaje, że dawniej na Huculszczyźnie umaszczenie siwe było dość popularne.